Z pozoru drobnym, a mającym duże znaczenie dla komfortu akustycznego elementem okna, są uszczelki. Obecnie stosuje się całe systemy uszczelek, biegnących po obwodzie skrzydła w kilku płaszczyznach, co umożliwia szczelne dociśnięcie go do ościeżnicy. Warto stosować uszczelki z nowoczesnych tworzyw, takich jak EPDM, z którego powstały uszczelki wykorzystywane w produktach Vetrex. W porównaniu z tymi tradycyjnymi – gumowymi, są one znacznie bardziej odporne na czynniki pogodowe i fizyczne tj. ściskanie i rozciąganie przy wielokrotnym otwieraniu, czy zamykaniu okna. Dłużej zachowują swoje właściwości i pomagają lepiej tłumić dźwięki z zewnątrz.